Kontakti

Vai jums ir kādi jautājumi?

Rekvizīti

Z/S “EZERKRASTI”
Dukstigals, s.Tilīši, Čornajas pagasts,
Rēzeknes novads, Latvija, LV-4617,
Reģ.nr.: PVN LV42401000919,
Swedbanka
Kods: HABALV22
Konts: LV95HABA000140C040984 

Kur mēs atrodamies?

Dukstigals, Tilīši, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads